Facebook

Polityka prywatności

„Polityka prywatności Firmy Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

Firma Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Firma Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Firma Wałkowscy S.C. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

·          Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
w systemach informatycznych.

·          Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

·          Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

·          Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.

·          Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Firma Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

·          Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Jednocześnie informujemy:

I.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i obiorcą Państwa danych osobowych jest Firma Wałkowscy S.C. z siedzibą ul. Ujska nr 45 64­800 Chodzież NIP 7641790229 REGON 570918038.

II.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    realizacji usług hotelowych

·       przekazywania informacji o aktualnej ofercie

•    przekazywanie informacji o promocjach

•    innych działań marketingowych

III.   W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

IV.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

V.   Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym z którymi Firma Wałkowscy S.C. w ramach prowadzenia działalności jest zobligowana do podania Pani/Pana osobowych zawartych na kartach meldunkowych w ramach realizacji usługi hotelowej.

VI.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

VII.   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

VIII.   Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email anna.trzebna@strasznydwor.pl  tel. +48 67 282 70 40 lub listownie Straszny Dwór ul. Ujska nr 45 64­800 Chodzież.

IX.   Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi hotelowej. Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich.

PLIKI COOKIE

1.      Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Firmy Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).

2.      Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.

3.      Firma Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.

4.      Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej Firmy Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.

5.      Firmy Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór) informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych

DODATKOWE POSTANOWIENIA

1.      Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Firmy Wałkowscy S.C. (Hotel Straszny Dwór). tj. http://strasznydwor.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

2.      Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.

3.      Przesłanie Firmie danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.

4.      W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontaktu email: anna.trzebna@strasznydwor.pl tel. +48 67 282 70 40 lub listownie Straszny Dwór ul. Ujska nr 45 64­800 Chodzież.